Strefa Płatnego Parkowania do uchylenia i konsultacji społecznych

7 czerwca 2021Aktualności

fot tytul

Zgodnie z oczekiwaniami bolesławian, jako Klub Radnych IMPULS MIASTA złożyliśmy 7. czerwca 2021r. do przewodniczącego Rady Miasta Bolesławiec projekt uchwały w sprawie uchylenia uchwały z dnia 20 maja 2020 r. dotyczącej ustalenia Strefy Płatnego Parkowania w Bolesławcu, w celu uruchomienia konsultacji społecznych w tym zakresie.

Podjęcie przedmiotowej uchwały przez radnych Rady Miasta Bolesławiec (poniżej skan) leży w szeroko pojętym interesie społecznym znacznego grona bolesławian i jest ona złożona na ich wniosek. Przedstawiona przez Klub Radnych IMPULS MIASTA uchwała odzwierciedla oczekiwania mieszkańców w związku z chaosem i niegospodarnością związaną z urządzeniem strefy płatnego parkowania w Bolesławcu. Liczne rozmowy z bolesławianami, przedsiębiorcami, setki krytycznych komentarzy, wiadomości e-mail oraz imienna ankieta na portalu społecznościowym Facebook Impulsu Miasta, w której udział wzięło 412 mieszkańców, a 92 % mieszkańców (380 głosów) wyraziło swoje żądanie, co do uchylenia uchwały w spr. ustanowienia spp, są ważkim argumentem do podjęcia przez Radę Miasta Bolesławiec takiej decyzji. Wspomniany wynik badania opinii publicznej jasno pokazuje tendencję oraz oczekiwania bolesławian i nie może pozostać bez reakcji. Mieszkańcy zwracają uwagę na szereg błędów popełnianych przy urządzaniu spp, tj. wkopywanie i wykopywanie słupków drogowych ograniczających poruszanie się pojazdów w różnych częściach miasta oraz likwidację dotychczasowych miejsc parkingowych przy ich domach, itp. Takie działania powodują, że nie mają możliwości zaparkowania swoich pojazdów nawet po uruchomieniu spp w oparciu o obowiązujący projekt organizacji ruchu. Wiele kontrowersji wśród bolesławian wzbudza również fakt urządzenia biura spp w jednym z bolesławieckich centrów handlowych. Jak zauważają bolesławianie, zwiększa to koszty obsługi całego przedsięwzięcia (czynsz za wynajem) i ma wpływ na ceny usług parkingowych. Uchylona uchwała dot. ustanowienia spp ma otworzyć drogę do przeprowadzenia konsultacji społecznych wśród mieszkańców Bolesławca w oparciu o przedstawiony przez Prezydenta Miasta Bolesławiec projekt organizacji ruchu w proponowanej strefie płatnego parkowania.

skan spp1
skan spp2
skan spp3

0 0 votes
Article Rating
0
Would love your thoughts, please comment.x