Oświadczenie w sprawie maksymalnej podwyżki dla prezydenta miasta

24 listopada 2021Aktualności

logo lm cmyk v2

Radni Klubu IMPULS MIASTA zwracają uwagę na fakt, że osoba kierująca blisko 40 tys. miastem oraz zarządzająca ponad 200 mln budżetem powinna zarabiać odpowiednią kwotę do zajmowanego stanowiska. Przede wszystkim jednak, należy wziąć pod uwagę okoliczności i czas, w którym możliwa podwyżka pensji dla prezydenta miasta jest dokonywana.

Sytuacja, w której drugi rok z rzędu, na wniosek prezydenta miasta, maksymalnie podnoszone są lokalne podatki i opłaty, kiedy w trudnym czasie pandemii tracą bolesławianie oraz przedsiębiorcy i pracodawcy, kiedy zmagamy się z wysoką inflacją – podnoszenie, komukolwiek, uposażenia o ok. 100% nie ma racjonalnego uzasadnienia.

Startując w wyborach, prezydent miasta był świadomy obowiązującego wynagrodzenia i zawarł z mieszkańcami swoisty kontrakt na 5 lat, na konkretnych warunkach. Maksymalna podwyżka pensji, w tak uciążliwym dla wszystkich czasie, wymyka się spod jakichkolwiek wskaźników, np. wzrostu średniego wynagrodzenia i jest oderwana od rzeczywistości w jakiej żyjemy. Należy zauważyć, że ustawodawca nie narzuca maksymalnych stawek wynagrodzenia i pozostawia w tym względzie dowolność radom miast i gmin. Warto też zaznaczyć, że wzrost wynagrodzeń pracowników Urzędu Miasta oraz jednostek miastu podległych wyniesie w 2022 roku 6%. (Dane z projektu budżetu miasta na 2022r.)

Mając na uwadze powyższe fakty, radni klubu IMPULS MIASTA są przeciwni podjęciu uchwały w sprawie maksymalnego podniesienia wynagrodzenia prezydentowi miasta Bolesławiec w przedłożonym kształcie. Mimo tego sprzeciwu większością głosów Rada Miasta podjęła uchwałę w sprawie maksymalnej podwyżki dla prezydenta miasta Bolesławiec.

Warto nadmienić, że wielu prezydentów, burmistrzów, wójtów i starostów w Polsce zrzeka się uchwalenia dla nich podwyżki pensji o 100%. Odmawiają oni akceptacji skoku pensji przeznaczając część podwyższonych dochodów na cele charytatywne, bądź wnioskują o ustawowe minimum. Solidaryzują się tym samym z mieszkańcami, pracodawcami i swoimi współpracownikami.

 

0 0 votes
Article Rating
0
Would love your thoughts, please comment.x