Nie będzie żłobka miejskiego

24 lipca 2019 | Aktualności

Wszystkich, którzy czekali na żłobek miejski po przystępnych dla młodych rodziców cenach musimy niestety rozczarować.

Prezydent miasta, kilka dni temu, ogłosił przetarg nieograniczony na miesięczną stawkę czynszu – nieruchomości przy ul. Sądowej Nr 8 w Bolesławcu. Oznacza to, że władze miasta zamierzają przekazać ten budynek prywatnemu przedsiębiorcy, który w sposób dowolny będzie kształtował cenę za usługi żłobkowe dla swoich klientów. Z tego tytułu miasto będzie pobierało od przedsiębiorcy czynsz w wysokości określonej w drodze owego przetargu. Władze miasta nie zdecydowały się przystąpić do rządowego Programu opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch+” w 2019 r., który pomógłby w utworzeniu przyjaznego dla kieszeni młodych rodziców żłobka. Z tego Programu skorzystało już wiele samorządów wspierając tym samym młode rodziny.

Przypominamy, że uruchomienie atrakcyjnego cenowo żłobka miejskiego było jednym z ważniejszych postulatów Programu wyborczego IMPULSU MIASTA w roku 2018, a po wyborach, radni miasta z Klubu radnych IMPULS MIASTA złożyli w tej sprawie wniosek do budżetu Bolesławca na 2019 r. Niestety bez uznania ze strony prezydenta miasta.