Łukasz Molak – niezależny Przewodniczący

15 listopada 2018Aktualności

molak

Niebawem odbędzie się pierwsza, inauguracyjna sesja Rady Miasta Bolesławiec VIII kadencji, podczas której ślubowanie złożą wybrany 21. października Prezydent Miasta oraz radni Bolesławca. Wybrane zostaną także władze Rady (jej Prezydium).

Kandydaci Impulsu Miasta, w wyborach do Rady Miasta Bolesławiec, uzyskali bardzo wysoki, drugi wynik, co pozwoliło zdobyć aż 4 mandaty (z 21), które obejmą: Iwona Bojko, Dominik Chodyra, Maciej Małkowski oraz Łukasz Molak. Zdecydowaliśmy się zaproponować radnym kandydaturę Łukasza Molaka na Przewodniczącego Rady Miasta Bolesławiec VIII kadencji, tym bardziej, że ta kandydatura spotkała się z dużym uznaniem radnych innych środowisk oraz ugrupowań, które wprowadziły swoich radnych do Rady Miasta Bolesławiec. Bardzo wysoki mandat społeczny oraz przychylność przyszłych radnych utwierdziła nas w przekonaniu, że Łukasz Molak jest właściwym kandydatem do pełnienia tej jakże istotnej i odpowiedzialnej funkcji w Radzie Miasta.

Łukasz Molak (35 lat) – żonaty, pracujący, ojciec trzech wspaniałych córek. Posiada  wykształcenie wyższe i wieloletnie doświadczenie zawodowe. Od 2014 roku radny Rady Miasta Bolesławiec. W poprzedniej kadencji, uczestniczył w pracach dwóch komisji: Oświaty, Kultury i Sportu oraz Zdrowia, Rodziny i Spraw Społecznych. W imieniu mieszkańców złożył aż 50 interpelacji. Współtwórca obywatelskiej inicjatywy – Impuls Miasta. W wyborach, które odbyły się 21. października uzyskał aż 539 głosów, co stanowi trzeci wynik (nie licząc wyniku prezydenta miasta, który zrezygnował z objęcia mandatu radnego).
Łukasz Molak, to bardzo dobry organizator i człowiek, który potrafi pracować ponad podziałami. Regularnie, wraz z grupą oddanych przyjaciół, organizuje zabawy karnawałowe dla dzieci i dorosłych, zabawy sylwestrowe, festyny, koncerty rockowe i biegi przełajowe. Imprezy te cieszą się wielka popularnością integrując jednocześnie lokalną społeczność. Jest człowiekiem godnym zaufania, pracowitym, opanowanym i odpowiedzialnym. Nie ulega wpływom; jest niezależny i wierny zasadom. Łączy, a nie dzieli; zawsze chętnie udziela pomocy. To cechy, które powinny charakteryzować Przewodniczącego Rady Miasta. Co bardzo ważne, Łukasz Molak nie jest zatrudniony w żadnej z jednostek miejskich podległych Prezydentowi Miasta, co pozwoli mu na pełną niezależność i zbudowanie zdrowych, partnerskich relacji z władzą wykonawczą, a przede wszystkim z radnymi.

W trakcie rozmów, radny Łukasz Molak zobowiązał się przede wszystkim do ciężkiej pracy. Nie chce się skupiać tylko na jednej z danych grup społecznych, ale podejmować działania, dbając o całą społeczność Bolesławca. Zależy mu przede wszystkim na jasnym i prostym przekazie społeczeństwu podejmowanych przez Radę decyzji oraz zwiększeniu udziału mieszkańców w stanowieniu lokalnego prawa tak, by podnieść poczucie wspólnego tworzenia otaczającej nas rzeczywistości.
Chciałby prosić Koleżanki i Kolegów Radnych o poparcie zapewniając, że nie będzie czynił podziałów uzależniając swoje działania od przynależności klubowej czy poglądów. Jako radny niezależny jest w stanie tego dokonać.

0 0 votes
Article Rating
0
Would love your thoughts, please comment.x