J. Łuczkowski szefem Komisji Statutowej!

8 marca 2019Aktualności

foto

Sensacyjny przebieg i wynik miało dzisiejsze głosowanie nad ukonstytuowaniem się Komisji Statutowej Rady Powiatu Bolesławieckiego.

Komisja Statutowa Rady Powiatu Bolesławieckiego VI kadencji, w składzie:

  • Władysław Bakalarz („Bezpartyjni” Samorządowcy),
  • Michał Bojanowski (Platforma Samorządowa PB),
  • Jacek Łuczkowski (Impuls Miasta, Klub Radnych Wolny Bolesławiec),
  • Jarosław Nenkin („Bezpartyjni” Samorządowcy),
  • Marcin Stróżyński (Prawo i Sprawiedliwość),

odbyła dzisiaj swoje pierwsze posiedzenie, podczas którego dokonano wyboru prezydium tej Komisji. Do pełnienia funkcji przewodniczącego Komisji radni zgłosili dwie kandydatury: Władysława Bakalarza oraz Jacka Łuczkowskiego. Kandydaturę Władysława Bakalarza poparli: Jarosław Nenkin i Władysław Bakalarz. Natomiast kandydaturę radnego Jacka Łuczkowskiego poparli: Michał Bojanowski, Marcin Stróżyński i Jacek Łuczkowski. Tym samym, większością głosów, na szefa Komisji wybrano Jacka Łuczkowskiego. Taki sam wynik głosowania miał miejsce przy wyborze wiceprzewodniczącego Komisji, gdzie zgłoszono kandydatury Jarosława Nenkina i Marcina Stróżyńskiego. Wiceprzewodniczącym Komisji został Marcin Stróżyński, któremu gratulujemy i dziękujemy za poparcie kandydatury J. Łuczkowskiego!

Przypomnijmy, że w Powiecie oficjalnie funkcjonuje koalicja: „Bezpartyjnych” Samorządowców, PiS, SLD oraz Ziemi Bolesławieckiej. W opozycji do niej istnieją dwa kluby: Platforma Samorządowa PB oraz Klub Radnych Wolny Bolesławiec, w skład którego wchodzi właśnie radny Jacek Łuczkowski.

Jacek Łuczkowski – w wyborach samorządowych 21. października 2018 został wybrany radnym Rady Powiatu Bolesławieckiego VI kadencji z listy KWW Macieja Małkowskiego – Impuls Miasta. Z wykształcenia jest prawnikiem, ma 52 lata.
Serdecznie gratulujemy naszemu Koledze i życzymy owocnej pracy nad nowym Statutem Powiatu Bolesławieckiego.

0 0 votes
Article Rating
0
Would love your thoughts, please comment.x