Bohaterom nieśmiertelnym

1 sierpnia 2018 | Aktualności

Kolejny raz, ale za każdym razem trochę inaczej… Może jeszcze pełniej, dojrzalej z następnym rokiem bagażu życia. Z większą świadomością tego, co w ważne i ważniejsze.
Cześć i Chwała Bohaterom!

(fot. A. Raszczuk)